Girls just wanna have fun!

Becollar jest dla kobiet które lubią szybkie i sprytne rozwiązania. W modzie i w życiu - lubią zabawę. Akceptują swoje drobne szaleństwa. 

Puszczają oko do stresu wznosząc toast za "tu i teraz”. A na brak czasu czy pomysłu, zawsze mają "plan B". 

Basic-owe topy + dopinane do nich wymienne kołnierzyki - to jeden z takich sprytnych sposobów na ujarzmienie chandry i ...własnej garderoby

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka prywatności www.becollar.com

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie sącałkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe sąprzetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeśzgodę.
W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawaćnam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizowaćTwojego zamówienia.

 

Prosimy, abyśpamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobićsamodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

 

Zapewniamy Cię, że nasza firma przestrzega restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe sąu nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok byłcoraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie sięz nasząpolitykąprywatności pozwoli Ci poczućsiębezpiecznie i cieszyćzakupami w www.becollar.com

 

I. Kto jest administratorem danych osobowych www.becollar.com?

Administratorem danych osobowych www.becollar.com (dalej Administrator), czyli odpowiedzialnym za

zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest:

Becollar, Beata Klaina-Musiał

ul. konwisarzy 4/19

30-142 Kraków

NIP: 9441088224

REGON: 123186475

 

Administrator zarejestrowału Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (dalej GIODO) zbiór danych o nazwie www.becollar.com

 

II. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Administrator równocześnie z zarejestrowaniem w GIODO wdrożyłw www.becollar.com politykębezpieczeństwa danych osobowych i politykębezpieczeństwa systemu IT, które zapewniająskutecznąochronęTwoich danych osobowych.

 

Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

A. Certyfikat Comodo Positive SSL. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem,
a www.becollar.comjest szyfrowana 2048bitowym kluczem.

B. Dostęp do Twoich danych osobowych, majątylko ci pracownicy www.becollar.com którzy zostali przeszkoleni zgodnie z politykąbezpieczeństwa danych osobowych i podpisali stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.

C. System IT www.becollar.comspełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.

 

Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronęprzetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadaćurządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 

Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

 

 1. Dlaczego i o jakie Twoje dane osobowe prosimy?

 

A. Rejestracja

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w www.becollar.comdzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracićczasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując sięoszczędzasz czas i pieniądze, gdyżzarejestrowani klienci uczestnicząw programie lojalnościowym i uzyskująrabaty za wcześniej dokonane zakupy.

 

Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma równieżmożliwośćweryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniaćdane z www.becollar.com

 

W trakcie rejestracji prosimy o:

 1. imięi nazwisko –niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
 3. 3. e-mail –niezbędny do logowania do www.becollar.comi komunikacji związanej z korzystaniem z www.becollar.com

4. numer telefonu –niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

 

Dane podane w trakcie rejestracji sąprzetwarzane wyłącznie przez www.becollar.com i nie sąwykorzystywane w żaden inny sposób.

 

B. Złożenie zamówienie

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane sąautomatycznie z danych podanych przy rejestracji.

 

 

 

Przy składaniu zamówienia prosimy o podanie:

 1. imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji –niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 3. e-mail –niezbędny do komunikacji związanej z realizacjązamówienia;
 4. numer telefonu –niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawęna inny adres niżwskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imięi nazwisko lub nazwa firmy/instytucji –niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;

2. adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –niezbędny do zaadresowania przesyłki;

3. numer telefonu do odbiorcy przesyłki –niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

 

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane, niżwskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

1. imięi nazwisko lub nazwa firmy/instytucji –niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

2.adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) –niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;

3. numer NIP –niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

 

Dane podane w trakcie składania zamówienia sąprzetwarzane przez www.becollar.com i następujące podmioty w podanym poniżej zakresie:

1. imięi nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane sąfirmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki w zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są:

a. Poczta Polska

b. DPD

c. UPS

d. DHL

2. imięi nazwisko, adres, NIP wskazane jako dane na które ma byćwystawiony dokument sprzedaży sąprzekazywane w postaci dokumentu sprzedaży do systemu księgowego:

a. Biuro Księgowe FU „Debet”ul. Siewna 30, 31-231 Kraków, NIP: 677-004-80-69

 

W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności, wszelkie dane podane po przejściu na stronęoperatora płatności pozostajązarejestrowane wyłącznie w jego bazie i nie sąw żaden sposób dostępne lub przechowywane przez www.becollar.com.

 

www.becollar.comwspółpracuje z następującymi operatorami płatności:

 1. PayU SA 
 2. PayPal

 

C. Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będęinformacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnowaćlogując sięna swoje konto w www.becollar.comlub klikając link anulujący subskrypcjęi znajdujący sięw stopce każdego newslettera.

 

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera sąprzetwarzane przez www.becollar.com

 

 1. Twoje dane osobowe, które pobierane sąautomatycznie po wejściu na www.becollar.com

 

A. www.becollar.com(serwer)

System informatyczny, z którego korzysta www.becollar.comautomatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc sięz www.becollar.com. Dane te gromadzone sąjedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na www.becollar.com i sąwykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji www.becollar.comw celu zapewnienia jak największej wygody korzystania.

 

Dane te nie sąnigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowiąjedynie materiałdo analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

B. www.becollar.com (cookies)

www.becollar.comwykorzystuje technologię„cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia www.becollar.com rozpoznania Ciebie i dostosowania www.becollar.com do Twoich potrzeb.

 

www.becollar.comwykorzystuje cookies do:

1. zapamiętania zalogowania

2. zapamiętania zawartości Twojego koszyka

3. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania www.becollar.com

4. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania www.becollar.com

 

W przypadku, gdy nie zgadzasz sięna umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokowaćich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkęinternetową. Informacje jak to zrobićznajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z www.becollar.com nie możemy zagwarantowaćjego poprawnego działania.

Jeżeli zgadzasz sięna umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin w www.becollar.comchciałbyśje skasować, możesz to zrobićbez ryzyka a informacjęo tym jak, to zrobićznajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

C. Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię„cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez www.becollar.comźródełruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystająz niego.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu.

Google może równieżprzekazywaćte informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynićna podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzajątakie informacje w imieniu Google.

 

Dane te nie sąnigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowiąjedynie materiałdo analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

Jeżeli nie zgadzasz sięna umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokowaćich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkęinternetową. Informacje jak to zrobićznajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantowaćpoprawnego działania www.becollar.com

Jeżeli zgadzasz sięna umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w www.becollar.com chciałbyśje skasować, możesz to zrobićbez ryzyka a informacjęo tym jak to zrobićznajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

D. Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię„cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez www.becollar.com oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords.

Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu.

Google może równieżprzekazywaćte informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynićna podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzajątakie informacje w imieniu Google.

 

Dane te nie sąnigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowiąjedynie materiałdo analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

 

Jeżeli nie zgadzasz sięna umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokowaćich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkęinternetową. Informacje jak to zrobićznajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantowaćpoprawnego działania www.becollar.com

 

Jeżeli zgadzasz sięna umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin w www.becollar.com chciałbyśje skasować, możesz to zrobićbez ryzyka a informacjęo tym jak to zrobićznajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

 

 

V. Polityka prywatności bezpieczeństwa partnerówwww.becollar.com

www.becollar.com bardzo starannie dobiera swoich partnerów biznesowych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w www.becollar.com linki do innych stron internetowych. www.becollar.comnie odpowiada jednak za standard i politykęochrony prywatności stosowanąprzez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikacjękażdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyćim Twoje dane osobowe.

 

VI. Udostępnianie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym,www.becollar.comdane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będąujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.

VII. Zmiana polityki bezpieczeństwa www.becollar.com
www.becollar.comzastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagaćtego obowiązujące prawo, ulegnązmianie warunki technologiczne funkcjonowania www.becollar.com lub zmiana będzie wprowadzaćstandard wyższy od minimum wymaganego prawem.

 

O takiej zmianie www.becollar.com powiadomi drogąelektroniczną(na wskazany przy rejestracji e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowej polityki prywatności.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze znajduje się pod adresem http://becollar.com/ politykaprywatnosci.html.

 

VIII. Kontakt

www.becollar.com kontaktuje sięz Tobąkorzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

 

W przypadku jakichkolwiek pytańlub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu 794399510lub e-mail: info@becollar.com

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobićtego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu lub e-mail (j.w.)

 

W powyższych sprawach można równieżkorespondowaćz nami pod adresem:

Becollar, Beata Klaina-Musiał

ul konwisarzy 4/19

30-142 Kraków


Sklep działa 24/7 Contact us